TELSKOL Sp. z o.o. – opis:
Budowa przyłączy światłowodowych i elektroenergetycznych do czterech punktów kamerowych miasta Ostrowca Św.

ELTEL Networks S.A. – opis:
Budowa kablowej sieci optotelekomunikacyjnej w relacji Boby Wieś – Ostrowiec Św.