ELTEL Networks S.A. – opis:
Budowa kabli abonenckich

ELTEL Networks S.A. – opis:
Budowa przyłącza dla ECHO INWESTMENT, Kielce

ELTEL Networks S.A. – opis:
Budowa kabla w relacji maszt Kielce ul. Towarowa 10.

ELTEL Networks S.A. – opis:
Budowa przyłącza do Hotelu Paradiso w Suchedniowie

ELTEL Networks S.A. – opis:
Budowa kabli światłowodowych dla Poczta Polska w Kielcach

ELTEL Networks S.A. – opis:
Budowa kabla światłowodowego ul. Sandomierska, Kielce

ELTEL Networks S.A. – opis:
Budowa kabla światłowodowego w relacji Kielce Czarnów – Kielce Jagielońska

Budowa kabla światłowodowego w miejscowości Końskie

ELTEL Networks S.A. – opis:
Budowa sieci teletechnicznej – węzeł usługowy Masłomiąca

ELTEL Networks S.A. – opis:
Budowa kabla światłowodowego ul. Ściegiennego, Kielce

ELTEL Networks S.A. – opis:
Budowa kabla światłowodowego ul. 3-go Maja w Ostrowcu Świętokrzyskim

ELTEL Networks S.A. – opis:
Budowa kabla światłowodowego ul. Polna w Ostrowcu Świętokrzyskim

ELTEL Networks S.A. – opis:
Budowa kabla światłowodowego ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim

ELTEL Networks S.A. – opis:
Budowa kabla światłowodowego ul. Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim

ELTEL Networks S.A. – opis:
Budowa kabla światłowodowego ul. Świętokrzyska w Ostrowcu Świętokrzyskim