ELTEL Networks S.A. – opis:
Rozbudowa sieci o obszar PG Starachowice Południe

ELTEL Networks S.A. – opis:
Rozbudowa sieci o obszar PG Barwinek

ELTEL Networks S.A. – opis:
Rozbudowa sieci o obszar PG Końskie

ELTEL Networks S.A. – opis:
Podsumowanie zadań związanych z budowa przyłączy abonenckich

TELE-DROG Sp. z o.o. – opis:
Budowa kanalizacji teletechnicznej

K-TEL S.A. – opis:
Budowa kanalizacji teletechnicznej