„Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej -Województwo Świętokrzyskie” Obszar Inwestycyjny nr 2

Świętokrzyska sieć to część przedsięwzięcia “Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” (SSPW)

Celem projektu SSPW” było zapewnienie do końca 2015 roku dostępu do usług szerokopasmowych dla 90% mieszkańców i 100% instytucji publicznych i przedsiębiorców w województwach warmińsko-mazurskim, lubelskim, podkarpackim, podlaskim i świętokrzyskim. Realizacja projektu miała na celu zwiększenie dostępu do Internetu instytucji publicznych, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym”.

W ramach projektu powstała wydajna szkieletowa sieć światłowodowa, spełniająca wymogi stawiane sieciom następnej generacji (NGN). Zostały też przygotowane punkty dystrybucyjne, stanowiące punkty styku z operatorami sieci dostępowych. Sieć jest otwarta na równych zasadach dla wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych chcących oferować usługi szerokopasmowe wszystkim mieszkańcom regionu, w tym dla tych, którzy w oparciu o tę infrastrukturę będą rozbudowywać własne systemy dostępu szerokopasmowego.

Zakres prac wykonanych przez naszą firmę obejmował kompleksową budowę ponad 204 km sieci światłowodowej.

 

Zakres rzeczowy głównych prac:

Budowa rurociągu kablowego z 4 rur RHDPE 40/3,7 204278m
Budowa studni kablowych typu SKR-2 259 szt.
Budowa studni kablowych typu SKMP-3 2 szt.
Budowa zasobników kablowych typu ZZ-PE2 82 szt.
Montaż stelaży zapasu kabla typu SZ-2 204 szt.
Budowa Kabla światłowodowego typu Z-XOTKtsd od 12J do 13J 280543
Montaż konstrukcji nośnych pod obiektami mostowymi dla przebiegu rurociągu kablowego 7 szt.
Montaż szafy dystrybucyjnej 24 szt.
Wykonanie instalacji elektrycznej od szafy dystrybucyjnej do punktu styku z siecią energetyczną 24 szt.
Montaż przełącznicy światłowodowej ODF typu PS 19/1U/24 E2000 24 szt.
Adaptacje prace budowlane w pomieszczeniach węzłów szkieletowych (serwerownie) 2 obiekty
Wykonanie instalacji elektrycznych zalicznikowej 2 szt.
Montaż i wyposażenie szaf serwerowych RACK 19” STANDARD II w przełącznicy ODF z zasianiem 4 szt.

Realizacje:

IMG_3471

„Budowa sieci w celu świadczenia usług szerokopasmowych klientom w Ostrowcu Św. dzielnica Gutwin”

View More

100_2679

„Wykonanie kanalizacji teletechnicznej, budowy kabli rozdzielczych i abonenckich w ramach przebudowy kolidującej napowietrznej sieci teletechnicznej na Rynku i Placu Solnym w Wiślicy”

View More

100_2652

„Budowa sieci w celu dostarczenia usług dla klientów miejsc. Żerniki Górne, gm. Busko-Zdrój”

View More