„Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie” Obszar inwestycyjny „F-Kraśnik”

 

Lubelska sieć to część przedsięwzięcia “Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” (SSPW)

Celem projektu SSPW” było zapewnienie do końca 2015 roku dostępu do usług szerokopasmowych dla 90% mieszkańców i 100% instytucji publicznych i przedsiębiorców w województwach warmińsko-mazurskim, lubelskim, podkarpackim, podlaskim i świętokrzyskim. Realizacja projektu miała na celu zwiększenie dostępu do Internetu instytucji publicznych, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym”.

W ramach projektu powstała wydajna szkieletowa sieć światłowodowa, spełniająca wymogi stawiane sieciom następnej generacji (NGN). Zostały też przygotowane punkty dystrybucyjne, stanowiące punkty styku z operatorami sieci dostępowych. Sieć jest otwarta na równych zasadach dla wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych chcących oferować usługi szerokopasmowe wszystkim mieszkańcom regionu, w tym dla tych, którzy w oparciu o tę infrastrukturę będą rozbudowywać własne systemy dostępu szerokopasmowego.

Zakres prac wykonanych przez naszą drugą firmę Ostrowieckie Sieci Telekomunikacyjne Sp. z o.o. ( dawniej Inteltel Sp. z o.o.) obejmował kompleksową budowę ponad 47 km sieci światłowodowej.

Zakres rzeczowy głównych prac:

Budowa rurociągu 4  x RHDPE 40/3,7 47812 m
Budowa studni kablowych typu SK R-2 44 szt.
Budowa zasobników kablowych 29 szt.
Budowa kabla światłowodowego typu Z-XOTK tsd od 12J do 120J 52071

Realizacje:

IMG_3471

„Budowa sieci w celu świadczenia usług szerokopasmowych klientom w Ostrowcu Św. dzielnica Gutwin”

View More

100_2679

„Wykonanie kanalizacji teletechnicznej, budowy kabli rozdzielczych i abonenckich w ramach przebudowy kolidującej napowietrznej sieci teletechnicznej na Rynku i Placu Solnym w Wiślicy”

View More

100_2652

„Budowa sieci w celu dostarczenia usług dla klientów miejsc. Żerniki Górne, gm. Busko-Zdrój”

View More