„e-Świętokrzyskie budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie miasta Kielce” – Węzeł W6

 

Projekt pod nazwą „e-Świętokrzyskie – budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce” realizowany był w granicach administracyjnych województwa świętokrzyskiego na terenie Miasta Kielce. Inwestycja miała charakter liniowy o całkowitej długości 79,36 kilometrów.

 

W grudniu 2015 r. zakończyła się realizacja projektu pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”. Ostatecznie projekt realizowany był przez 112 Partnerów tj. Województwem Świętokrzyskim (będącym Liderem Partnerstwa i jednostką zarządzającą projektem) oraz z 94 gminami i 13 powiatami województwa świętokrzyskiego, a wartość kosztów kwalifikowalnych wyniosła w nim 44,31 mln zł.

Przyjęte w projekcie rozwiązania czynią go innowacyjnym ze względu na wdrażany nowy sposób pracy rozwiązań informatycznych urzędu. Jest to również pierwszy projekt wojewódzki, o tak daleko idącym stopniu integracji pomiędzy platformą ePUAP, usługami elektronicznymi dla mieszkańców, obiegiem dokumentów, a systemami dziedzinowymi funkcjonującymi w jednostkach samorządu terytorialnego.

Celem projektu było:

–     podniesienie poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego regionu poprzez stworzenie warunków do powszechnego stosowania usług e-administracji,

–     podniesienie potencjału instytucjonalnego umożliwiającego wdrożenie nowego modelu zarządzania e-rozwojem regionu w obszarze administracji samorządowej województwa.

–     wzmocnienie potencjału organizacyjnego JST poprzez wdrożenie systemów informatyki zarządczej.

–     podniesienie jakości usług publicznych poprzez uruchomienie funkcjonalności e-Urzędu.

–     stworzenie nowoczesnej platformy technologicznej o dużym potencjale rozwojowym,

–     podniesienie bezpieczeństwa systemów i sieci komputerowych w JST,

–     doposażenie urzędów w sprzęt i oprogramowanie,

–     utworzenie Centrum Zarządzania Miastem w Ostrowcu Świętokrzyskim,

–     rozbudowa i wdrażanie portalu internetowego ”Wrota Świętokrzyskie”.

 

Zakres prac wykonanych przez naszą firmę obejmował kompleksową budowę prawie 10 km sieci światłowodowej.

 

 

Główny zakres rzeczowy zrealizowanych prac:

 

  • Budowa rurociągu kablowego ogółem 9467,37 m
  • Budowa studni kablowych SKR-1: 19 szt. SKR-2: 43 szt. SKMP-3: 2 szt.
  • Budowa kabla światłowodowego 72J o dł. trasowej: 3 241,0 m
  • Budowa kabli światłowodowych 48J, 24J, 4J o łącznej dł. trasowej: 11 373,76 m
  • Montaż szaf teleinformatycznych 45U w pomieszczeniu węzła W6: 3 szt
  • Montaż szaf teleinformatycznych 18U w lokalizacjach końcowych: 14 szt.
  • Montaż osprzętu telekomunikacyjnego w pomieszczeniu węzła W6: 1 kpl.

Realizacje:

IMG_3471

„Budowa sieci w celu świadczenia usług szerokopasmowych klientom w Ostrowcu Św. dzielnica Gutwin”

View More

100_2679

„Wykonanie kanalizacji teletechnicznej, budowy kabli rozdzielczych i abonenckich w ramach przebudowy kolidującej napowietrznej sieci teletechnicznej na Rynku i Placu Solnym w Wiślicy”

View More

100_2652

„Budowa sieci w celu dostarczenia usług dla klientów miejsc. Żerniki Górne, gm. Busko-Zdrój”

View More