„Budowa sieci w celu świadczenia usług szerokopasmowych klientom w Ostrowcu Św. dzielnica Gutwin”

Zakres głównych prac wykonanych przez naszą firmę obejmował:

  • Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego – 12,3 km
  • Wykonanie projektu wykonawczego – 2,2 km
  • Budowę kabli abonenckich w kanalizacji – 4,450 km/par
  • Budowę kabli abonenckich w ziemi – 11,744 km/par
  • Budowę kabli rozdzielczych w kanalizacji – 42,490 km/par
  • Budowę kabli rozdzielczych w ziemi – 126,210 km/par
  • Budowę kanalizacji wtórnej dla kabla opto – 2,636 km/rur
  • Budowa rurociągu ziemnego dla kabla opto – 0,854 km/rur
  • Budowa kabla opto w relacji Ostrowiec CA Pułanki –

szafa ONU Ostrowiec ul. Akacjowa – 3100 Klś

  • Budowa przyłącza energetycznego do szafy ONU – 1 szt.

Realizacje:

100_2679

„Wykonanie kanalizacji teletechnicznej, budowy kabli rozdzielczych i abonenckich w ramach przebudowy kolidującej napowietrznej sieci teletechnicznej na Rynku i Placu Solnym w Wiślicy”

View More

100_2652

„Budowa sieci w celu dostarczenia usług dla klientów miejsc. Żerniki Górne, gm. Busko-Zdrój”

View More