„Budowa linii światłowodowej w relacji: Kielce- Skarżysko”

Zakres rzeczowy prac obejmował: wykonanie Projektu budowlano-wykonawczego o długości 60.490 km, budowę rurociągu kablowego 2xRHDPE 40/3,7 o długości 26,336 km, budowę mikrokanalizacji z wykorzystaniem wiązek z mikrorurkami o długości 15.730 km, budowę kabli światłowodowych 72J, 48J, 24J o łącznej długości 35,169 km oraz budowę mikrokabli światłowodowych o długości 16,322 km.


Realizacje:

IMG_3471

„Budowa sieci w celu świadczenia usług szerokopasmowych klientom w Ostrowcu Św. dzielnica Gutwin”

View More

100_2679

„Wykonanie kanalizacji teletechnicznej, budowy kabli rozdzielczych i abonenckich w ramach przebudowy kolidującej napowietrznej sieci teletechnicznej na Rynku i Placu Solnym w Wiślicy”

View More

100_2652

„Budowa sieci w celu dostarczenia usług dla klientów miejsc. Żerniki Górne, gm. Busko-Zdrój”

View More