Budowa kanału technologicznego obsługującego teren przemysłowy w rejonie ul. COP-u i ul. Strefowej w Mielcu.

W ramach zadania wybudowaliśmy  jednootworową kanalizację teletechniczną FI 110 o długości  3760 m, 60szt studni kablowych SK1 oraz  24 szt studni kablowych SK2.
Prace przebiegały od skrzyżowania ul. Lotniskowej i ul. COP-u do skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego w Mielcu.


Realizacje:

IMG_3471

„Budowa sieci w celu świadczenia usług szerokopasmowych klientom w Ostrowcu Św. dzielnica Gutwin”

View More

100_2679

„Wykonanie kanalizacji teletechnicznej, budowy kabli rozdzielczych i abonenckich w ramach przebudowy kolidującej napowietrznej sieci teletechnicznej na Rynku i Placu Solnym w Wiślicy”

View More

100_2652

„Budowa sieci w celu dostarczenia usług dla klientów miejsc. Żerniki Górne, gm. Busko-Zdrój”

View More