Utrzymanie sieci telekomunikacyjnych dla właścicieli i operatorów telefonii stacjonarnej i mobilnej.

– przeprowadzanie okresowych przeglądów

– usuwanie awarii, zagrożeń i uszkodzeń na sieci kablowej

– naprawa, spawanie kabli światłowodowych, pomiary

– budowa , montaże, wymiany kabli miedzianych w kanalizacji teletechnicznej i kabli doziemnych (wszystkie typy)

– budowa, odtwarzanie linii napowietrznych na podbudowie betonowo – drewnianej

– budowa, naprawy i odtwarzanie kanalizacji kablowej (udrożnienia)

– konserwacja szaf dostępowych

fotolia_79727315
SEC R 114 NSL (35)
S6301059